A-Pet

A-PET, C-PET - อุตสาหกรรมอาหารและการพิมพ์

A-PET Antistatic - ถาดบรรจุสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของแผ่น A-PET
A-Pet

· มีความใสเป็นพิเศษ

· สามารถขึ้นรูปที่อุณหภูมิต่ำได้ ทำให้ใช้พลังงานต่ำ

· ได้รับการรองรับความปลอดภัยจากอ..ในการนำไปใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและยา

· สามารถใช้ในงานเชื่อมโดยใช้คลื่นความถี่เสียง (Ultrasonic Welding)

· นำไปใช้ในงานพิมพ์ได้

A-Pet

A-Pet

Unpacked Roll

Packed Roll

A-Pet

Bulky Roll